פרסומתSenior Backend Developer, Ramat Gan

יצא לאור 2024-05-10
פג תוקף 2024-06-10
ID #2149250008
Free
Senior Backend Developer, Ramat Gan
Israel, תל אביב, רמת גן,
יצא לאור May 10, 2024

תיאור

The position Mobileye is looking for a Software Engineer to join a team that is building a state-of-the-art Data Platform.

The autonomous vehicle project generates huge amount of data, and our challenge is to make it accessible and usable across the entire organization, including DL/ML developers, validation teams, product managers, analysts and others.

We are using cutting-edge tech stack to solve problems, which includes multiple databases, big data frameworks, data streaming technologies, AWS infrastructure, and more.

What will your job look like: Participate in the development of a large-scale system from its inception Take part in the design & development of a cloud-based, multi-service big data platform Evaluate potential technologies and take part in decision-making.

Work side-by-side with your peers to overcome complex challenges.

Continuously improve and learn new technological skills.

Tech stack: Python, Django, Fast API, Spark, Postgres, AWS.

Desired background, skills and qualifications: BSc.

in Computer Science or equivalent degree5+ years of software development experience Experience in developing backend services and shipping large-scale application with a user-empathetic mindset Experience with databases (relational and schema-less) and efficient data modeling Experience with containerized services Strong skills in Python, Django, Fast API - big advantage Experience with AWS (ECS, EMR, Athena, S3, SQS) - advantage Working with Spark, Presto, Drill, and ETL flows - advantage Working with Kafka or similar streaming/messaging platforms - advantage

פרטי עבודה

סוג עבודה: זמן מלא
סוג חוזה: קבוע
סוג השכר: יַרחוֹן
כיבוש: Senior backend developer

⇐ עבודה קודמת

העבודה הבאה ⇒     

 

צרו קשר עם המעסיק

  מידע על המעסיק

  חיפוש מהיר:

  מקום

  הקלד עיר או אזור

  מילת מפתח


  פרסומת